Om oss i pressen

Det skrivs en del om Norrqvarn. Här publicerar vi länkar till inslag eller artiklar i press och media.Norrqvarns uttalade ambition att arbeta med så mycket närproducerade råvaror som möjligt i sitt kök framjar båda hälsa och miljö, långväga transporter minskar och kvaliteten på råvarorna bibehålls. Ambitionen är också drivande för den småskaliga matproduktionen i Skaraborg, där producenter av olika råvaror med miljöprofiler får chans att växa upp och hitta en avsättningför sina produkter.
Mariestads Kommuns Miljövårdsstipendium 2017Mariestad Näringsliv Gala